VietnameseEnglish


Thuê Xe Du Lịch

TUYẾN ĐƯỜNG

LOẠI XE

4 CHỖ

7 CHỖ

16 CHỖ

HẢI PHÒNG – HẠ LONG

 

 

 

1 NGÀY

1.300.000

1.600.000

1.600.000

2 NGÀY

2.000.000

2.400.000

2.600.000

HẢI PHÒNG – HÀ NỘI

 

 

 

1 NGÀY

1.500.000

1.700.000

1.900.000

2 NGÀY

2.400.000

2.600.000

2.900.000

 

Tên Xe

Loại Xe

4 Chỗ

7 Chỗ

16 Chỗ

29 Chỗ

Inova

 

2

 

 

Everest

 

2

 

 

Mercedes

 

 

1

 

Ford

 

 

2

 

Hyundai

 

 

 

2

Matiz

2