English简体中文(中国)

TỔNG HỢP TOUR GHÉP TẾT DƯƠNG LỊCH VÀ ÂM LỊCH 2016 KHỞI HÀNH HÀ NỘI/ NỘI BÀI
TỔNG HỢP TOUR GHÉP TẾT DƯƠNG LỊCH VÀ ÂM LỊCH 2016 KHỞI HÀNH HÀ NỘI/ NỘI BÀI
TOUR NỘI ĐỊA
STT TÊN CHƯƠNG TRÌNH NGÀY KHỞI HÀNH SỐ NGÀY GIÁ TIỀN
(VNĐ)
1 FESTIVAL HOA ĐÀ LẠT 30/12, 31/12/2015 4 7.450.000 
2 HỒ BA BỂ- CHÙA PHẬT TÍCH TRÚC LÂM- THÁC BẢN GIỐC 31/12/2015; 1/1/2016 4 3.450.000 
3 HÀ GIANG- LŨNG CÚ- ĐỒNG VĂN 31/12/2015; 1/1; 9/2 4 3.350.000 
4 PHÚ QUỐC- BÃI SAO- THIỀN VIỆN TRÚC LÂM- VINPEARL 31/12/2015; 1/1/2016 4 8.990.000 
5 ĐÀ NẴNG- HUẾ- LĂNG CÔ- HỒ TRUỒI- BÀ NÀ- HỘI AN 31/12/2015 4 5.690.000 
6 ĐÀ NẴNG- BÀ NÀ- HỘI AN 31/12/2015; 1/1/2016 4 4.990.000 
7 NHA TRANG- HÒN MUN- I RESORT 31/12/2015 4 7.550.000 
8 MỘC CHÂU- SƠN LA 1/1/2016 3 2.300.000 
9 MỘC CHÂU- MAI CHÂU 1/1/2016 2 1.350.000 
10 SAPA- TẢ VĂN- LÀO CAI 1/1/2016 3 3.200.000
11 HUẾ- LĂNG CÔ- HỒ TRUỒI- ĐÀ NẴNG- BÀ NÀ- HỘI AN 9/2/2016 4 8.900.000 
12 NHA TRANG- HÒN MUN- I RESORT 9/2/2016 4 10.600.000 
13 ĐÀ NẴNG- BÀ NÀ- HỘI AN 9/2/2016 4 6.500.000 
14 ĐÀ LẠT- NHA TRANG 9/2/2016 5 10.800.000 
15 PHÚ QUỐC- BÃI SAO- THIỀN VIỆN TRÚC LÂM- VINPEARL 9/2/2016 4 13.900.000 
16 MỘC CHÂU- SƠN LA 10/2/2016; 11/2/2016 3 2.300.000 
17 MỘC CHÂU- MAI CHÂU 10/2/2016; 11/2/2016 2 1.350.000 
18 HỒ BA BỂ- CHÙA PHẬT TÍCH TRÚC LÂM- THÁC BẢN GIỐC 10/2/2016 4 3.450.000 
19 ĐỀN ÔNG HOÀNG BẢY- SAPA- TẢ VAN- LAO CHẢI 10/2/2016 3 3.950.000 
20 HÀ GIANG- LŨNG CÚ- ĐỒNG VĂN 10/2/2016 3 3.350.000 
21 HUẾ- LĂNG CÔ- HỒ TRUỒI- ĐÀ NẴNG- BÀ NÀ- HỘI AN 10/2/2016 4 8.900.000 
22 PHÚ QUỐC- BÃI SAO- THIỀN VIỆN TRÚC LÂM- VINPEARL KS 4* 10/2/2016 4 14.900.000 
23 NHA TRANG- HÒN MUN- I RESORT 10/2/2016 4 11.900.000 
24 ĐÀ NẴNG- BÀ NÀ- HỘI AN 10/2/2016 4 6.500.000 
25 ĐÀ NẴNG- BÀ NÀ- HỘI AN KS 4* 10/2/2016 4 8.900.000 
26 ĐÀ LẠT- NHA TRANG 10/2/2016 5 10.800.000 
27 PHÚ QUỐC- THIỀN VIỆN TRÚC LÂM- VINPEARL 10/2/2016 4 10.900.000 
28 ĐỀN ÔNG HOÀNG BẢY- SAPA- TẢ VAN- LAO CHẢI 10/2/2016 3 4.950.000 
29 PHÚ QUỐC- THIỀN VIỆN TRÚC LÂM- VINPEARL 11/2/2016 4 11.900.000 
30 NHA TRANG- HÒN MUN- I RESORT 11/2/2016 4 10.600.000 
31 CẦN THƠ- THIỀN VIỆN PHƯƠNG NAM- ĐẤT MŨI CÀ MAU- BẠC LIÊU- SÓC TRĂNG 11/2/2016 4 9.200.000 
32 ĐÀ NẴNG- BÀ NÀ- HỘI AN 11/2/2016 4 6.500.000 
33 ĐÀ NẴNG- BÀ NÀ- HỘI AN KS 4* 11/2/2016 4 8.900.000 
34 PHÚ QUỐC- THIỀN VIỆN TRÚC LÂM- VINPEARL 11/2/2016 4 10.900.000 
35 MỘC CHÂU- SƠN LA 12/2/2016 3 2.300.000 
36 ĐỀN ÔNG HOÀNG BẢY- SAPA- TẢ VAN- LAO CHẢI 12/2/2016 3 3.950.000 
37 MỘC CHÂU- MAI CHÂU 12/2/2016; 13/2/2016 2 1.350.000