English简体中文(中国)

TỔNG HỢP TOUR GHÉP TẾT DƯƠNG LỊCH VÀ ÂM LỊCH 2017 KHỞI HÀNH HÀ NỘI/ NỘI BÀI
TỔNG HỢP TOUR GHÉP TẾT DƯƠNG LỊCH VÀ ÂM LỊCH 2017 KHỞI HÀNH HÀ NỘI/ NỘI BÀI
TOUR QUỐC TẾ
STT TÊN CHƯƠNG TRÌNH

NGÀY

KHỞI HÀNH

SỐ NGÀY GIÁ TIỀN
1 SEOUL – LOTTEWORD – KHU TRƯỢT TUYẾT YANGJIPINE – THÁP TRUYỀN HÌNH SEOUL - N TWOER - FLOATING ISLAND 5N4Đ (KS4* + Sauna+Kimchi +hanbok+ Drum cat show)

22,23/1/2016

26/1/2016

28,30/12/2016

31/12,1,7,14,

28/1/2017

31/1, 1/2/2017

5

 

12.990.000 VNĐ

10.990.000 VNĐ

13.990.000 VNĐ

12.990.000 VNĐ

15.990.000 VNĐ

14.990.000 VNĐ

 

2 SEOUL - JEJU - YANGJIPINE - EVERLAND 22/12/2016 6 16.900.000 VNĐ
3 SINGAPORE - MALAYSIA 22/12/2016 6 13.990.000 VNĐ
4 DUBAI- ABU DHAIBI 22/12/2016 6 28.900.000 VNĐ
5 SEOUL - JEJU - YANGJIPINE - EVERLAND 27/12/2016 6 21.600.000 VNĐ
6 SEOUL- YANGJIPINE - EVERLAND - đảo JEJU
Bay ASIANA AIRLINES
28/12/2016 6 23.900.000 VNĐ
7 TOKYO - NÚI PHÚ SĨ - SHOPPING 
Bay All Nippon AIRway
28/12/2016 5 30.500.000 VNĐ
8 SINGAPORE - MALAYSIA 29/12/2016 6 14.500.000 VNĐ
9 TRƯƠNG GIA GIỚI - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN 29/12/2016 6 8.590.000 VNĐ
10 NAM NINH - LONG CHÂU - DIỄN CHÂU 29/12/2016 4 4.990.000 VNĐ
11 KYOTO- OSAKA- NARA– EO BIỂN NARUTO– HYOGO- KOBE  29/12/2016 5 29.900.000 VNĐ
12 KYOTO– OSAKA- NARA– UNIVERSAL STUDIOS– KOBE 29/12/2016 5 32.900.000 VNĐ
13 OSAKA– KYOTO– NAGOYA– PHÚ SỸ- TOKYO– KIX 29/12/2016 5 34.900.000 VNĐ
14 DUBAI 28/01/2017 6 32.900.000 VNĐ
15 SEOUL- YANGJIPINE - EVERLAND - đảo JEJU
Bay ASIANA AIRLINES
29/01/2017 6 23.900.000 VNĐ
16  MALAY - SINGAPORE 29/01/2017 6 17.990.000 VNĐ
17 TRƯƠNG GIA GIỚI - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN  29/01/2017 6 9.990.000 VNĐ
18 CAMPUCHIA BAY VN 29, 31/01/2017 4 12.990.000 VNĐ
19 SEOUL – LOTTEWORD – KHU TRƯỢT TUYẾT YANGJIPINE – THÁP TRUYỀN HÌNH SEOUL - FLOATING ISLAND 30/01/2017 5 15.590.000 VNĐ
20 SEOUL- YANGJIPINE - EVERLAND - đảo JEJU
Bay ASIANA airLINES 5*
30/01/2017 6 23.900.000 VNĐ
21 DUBAI 30/01/2017 6 32.900.000 VNĐ
22 BANGKOK- PATTAYA

21/12/2016

4/1/2017

29/01/2017

30/1/2017

5

6.990.000 VNĐ

6.490.000 VNĐ

8.990.000 VNĐ

9.490.000 VNĐ

23  NAM NINH- QUẾ LÂM 29/01/2017 4 4.790.000 VNĐ

   

24 ĐÀI BẮC- ĐÀI TRUNG- CAO HÙNG 29, 30/01/2017 5 16.900.000 VNĐ
25 SEOUL- YANGJIPINE- EVERLAND- ĐẢO JEJU HK 5* 29, 30, 31/01/2017 6 23.900.000 VNĐ
26 SEOUL- ĐẢO NAMI- TIGER WORLD 29, 30, 31/1/2017 5 14.990.000 VNĐ
27 PHÁP- BỈ- HÀ LAN- ĐỨC 29/01/2016 9 64.900.000 VNĐ
28  NAM NINH- QUẢNG CHÂU- THÂM QUYẾN 29, 30, 31/1/2017 5 8.290.000 VNĐ
29 MỸ: BỜ ĐÔNG - BỜ TÂY 30/01/2017 11 74.900.000 VNĐ
30 SINGAPORE - MALAYSIA 30/01/2017 6 17.990.000 VNĐ
31 SINGAPORE- MALAYSIA 30/01/2017 6 16.990.000 VNĐ
32 SINGAPORE 01/02/2017 4 15.990.000 VNĐ
33 ĐÀI BẮC- ĐÀI TRUNG- CAO HÙNG- NGẮM HOA ANH ĐÀO

15, 22/02

8, 22/3

5 12.900.000 VNĐ
 34  SEOUL - EVERLAND - YEOUIDO -  NAMI (VJ)

16,17,18, 23,24, 25, 29,30,31/03

1, 2, 8, 13,15, 20, 21, 22/04 

 5  11.500.000 VNĐ